نتایج آزمون استخدامی شرکت فراگیر سلامت همراه ایرانیان اعلام شد

نتایج آزمون استخدامی شرکت فراگیر سلامت همراه ایرانیان (فراخوان شماره 7) اعلام شد.

داوطلبان جهت مشاهد نتایج خود به سایت ثبت نامی زیر مراجعه کنند:

http://reg.hrdms.ir/faragirsalamat/PrimaryResult.aspx