آگهی های مزایده و مناقصه شرکت فراگیر سلامت همراه ایرانیان

تاریخ انتشار : 1402/08/27 | آخرین مهلت : ندارد

اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط شرکت در مناقصه: کلیه اشخاص حقوقی که بر اساس مفاد اساسنامه خود اجازه فعالیت در موضوع مناقصه را داشته باشد با رعایت شرکت ذکر شده در اسناد مناقصه واجد شرایط شرکت در مناقصه هستند مدت اجرای موضوع مناقصه: برنده مناقصه موظف است کالای موضوع مناقصه را حداکثر تا 10 روز کاری پس از امضای قرارداد تحویل نماید دستگاه مناقصه گزار : شرکت فراگیر سلامت همراه ایرانیان محل تحویل موضوع مناقصه: سیرجان، منطقه ویژه اقتصادی، بیمارستان تخصصی فاطمه الزهرا (س) نحوه دریافت اسناد مناقصه: از طریق مراجعه به سایت سازمان به نشانی www.faragirsalamat.ir زمان و نحوه ارسال اسنتاد مناقصه و پیشنهاد قیمت: 15 روز پس از تاریخ درج آگهی می باشد که متقاضیان می بایست از طریق پست ویژه به نشانی: 1.تهران، سعادت آباد، خیابان علامه طباطبایی شمالی، کوچه 22، پلاک37، ساختمان مریت (معروف به گلتک) طبقه همکف دفتر شرکت فراگیر سلامت همراه ایرانیان 2. سیرجان، منطقه ویژه اقتصادی، بیمارستان فاطمه الزهرا(س)، شرکت فراگیرسلامت همراه ایرانیان، دفتر امور حقوقی و قراردادها. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 03491091115 تماس حاصل فرمایند .